Ero äänen ja äänen välillä

ääniÄäni vs ääniSuurin osa ihmisistä pitää ääntä ja ääntä yhtä synonyyminä kuin niitä käytetään joskus keskenään. Nämä kaksi ovat hyvin liukkaita sanoja, joista useimmiten ihmiset eivät törmää suuriin eroihin. No, se ei ole, että ääni ja sävy ovat samat, mutta näiden kahden sanan välillä on suuri ero.

Äänellä voidaan viitata kirjailijan suhtautumiseen aiheeseen tai lukijoihin. Sävyä voidaan kutsua niin, että se heijastaa kirjailijan tunnelmaa. Kirjoittajalla voi olla eri sävyt korottaessaan ääntään.Kirjailija voi käyttää kirjoituksessaan erilaisia ​​ääniä, kuten satiirista, holhoavaa tai humoristista. Mutta sävy liittyy sävyyn, jolla hän esittelee kirjoituksiaan. Vaikka ääni voidaan katsoa olevan kirjoittajan esitys hänen kuvaamastaan ​​totuudesta, äänen voidaan sanoa edustavan hänen tunteitaan tai asenteitaan.Toisin kuin sävy, ääntä voidaan pitää kirjailijan tyylinä. Ääni eikä sävy erottaa sen kirjailija toisesta. Ääni tekee kirjoituksesta ainutlaatuisen. Äänen kautta lukijat saavat tietää kirjoittajan luonteesta ja persoonallisuudesta.

Kun puhumme äänestä, sen voidaan sanoa viittaavan kirjoittajan totuuteen, rehellisyyteen, voimaan ja auktoriteettiin. Mutta sävy ei tarkoita kirjoittajan totuutta, voimaa, rehellisyyttä ja voimaa.

Vaikka ääni edustaa kirjoittajan persoonallisuutta, sävy kuvaa vain hänen mielialaansa tai hänen mieltään tunteita . Tavallaan ääntä voidaan kutsua yhtä arvovaltaiseksi ja sävyksi kuin voimakkaaksi.Kun ääntä voidaan kutsua satiiriseksi, humoristiseksi ja holhoavaksi, sävy voidaan erottaa voimakkaaksi, pehmeäksi ja maltilliseksi.

Lukijat kuulevat äänesi kautta, mitä olet tehnyt kirjoituksissasi. Sävy on tapa, jolla luot työn, joka määrittelee mielialasi.

Keskusteluihin tultaessa ääni ja sävy eroavat toisistaan ​​suuresti. Henkilö voi puhua korkealla äänellä, mutta ääni saattaa olla matala ja päinvastoin. Vaikka sävy viittaa puhujan emotionaalisiin näkökohtiin, ääni on jotain, joka liittyy sävelkorkeuteen. Eri ilmaisutavat voivat määrittää henkilön mielialan tai asenteen, joka edustaa hänen luonteensa. Mutta ääni ei voi määrittää henkilön mielialaa.Yhteenveto

1.Äänellä voidaan viitata kirjailijan suhtautumiseen aiheeseen tai lukijoihin. Sävyä voidaan kutsua niin, että se heijastaa kirjailijan tunnelmaa.
2.Vaikka ääni voidaan katsoa olevan kirjoittajan esitys hänen kuvaamastaan ​​totuudesta, sävy koskee vain hänen asenteensa.
3. Ääntä voidaan kutsua yhtä arvovaltaiseksi ja sävyksi kuin voimakkaaksi.

Suosittu Viestiä

Ero viljelijöiden ja suihkujen välillä

Löysän ja pystyssä olevan falloksen pituuden välillä ei ole korrelaatiota. Jotkut miesten fallokset laajenevat huomattavasti pystyssä tilassa verrattuna

Haastattelu kirjailija Eric Schlosserin kanssa

Kirjailija Eric Schlosser tarkastelee uudessa Command and Control -kirjassaan maan ydinaseiden turvallisuutta keskittyen vuoden 1980 onnettomuuteen Titan II -ohjussiilossa Damaskoksessa Arkissa.

Sota ryöstön takia: kuka omistaa sodassa varastettua taidetta?

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana globalisaatio, asenteiden muuttuminen ja selkeämmät kansainväliset lait ovat rohkaisseet loukkaantuneita kansoja vaatimaan aiemmin vihollisjoukkojen takavarikoimien kulttuuriesineiden palauttamista, mutta lait eivät yksin voi taata niiden menestystä.

Ero hyönteisten ja vikojen välillä

Hyönteiset vs bugit Mikä tekee hyönteisestä virheen? Hyönteiset ovat pieniä, eläviä olentoja, jotka kuuluvat niveljalkaisten turvapaikkaan, joka on yksi monipuolisimmista

Ero liike-elämän ja rahoituksen välillä

Liiketoiminta vs. rahoitus Jokainen liikemies tietää, että paljon matematiikkaa lukuun ottamatta on ymmärrettävä liiketoiminnan ehdot ansaitakseen rahaa, etenkin

Ero BE: n ja B: n teknisen tutkinnon välillä

BE vs B teknillinen tutkinto BE on tekniikan kandidaatti ja B Tech tekniikan kandidaatti. Onko BE- ja B-tekniikan tutkintojen välillä eroa? Tämä on