Ero roomalaiskatolisen kirkon ja itäisen ortodoksisen kirkon välilläRoomalaiskatolinen kirkko vs. itä-ortodoksinen kirkko

Tiedätkö, mitä termi Schism tarkoittaa? Oletko koskaan kuullut tästä ennen? Tämä termi tarkoittaa organisaation taukoa tai jakautumista vastakkainasettelun takia uskomukset ja mikä aiheuttaisi kahden erillisen ja eri puolueen nousun. Näin tapahtui roomalaiskatolisessa kirkossa aiemmin, noin 4. vuosisadalla. Kristinusko istui kerran maailman viidessä suurimmassa keskuksessa: Antiokiassa (Kreikka), Aleksandriassa (Egypti), Konstantinopolissa (Turkki), Jerusalemissa (Israel) ja Roomassa (Italia). Mutta kasvavan islamväestön uhalla Konstantinopol ja Rooma ottivat hallinnan. Myöhemmin viiden keskuksen voimat alkoivat heikentyä, mikä johti suureen skismaan, jota kutsuttiin itä-länsi-skismaksi. Tästä seuraa itäisen ortodoksisen kirkon syntymä tai yleisesti tunnettu kreikan ortodoksisen tai ortodoksisen kirkon nimellä.Vaikka roomalaiskatolisen kirkon ja itäisen ortodoksisen kirkon uskomukset perustuivat molemmat Jeesuksen Kristuksen ja hänen apostoliensa opetuksiin ja elämään, siellä ovat lukuisia eroja, joita saatat saada haluta muistaa. Tässä on joitain merkittäviä piirteitä jokaiselle kirkolle.Roomalaiskatolinen kirkko uskoo seuraaviin:

(1) Kirkko arvostaa suuresti inhimillisiä syitä. Koska Pyhä Thomas Aquinais sisällytti filosofian uskontoon, kirkko kunnioitti suuresti ihmisviisautta, mikä johti myös radikaaleihin muutoksiin katolisen kirkon teologiassa, mysteereissä ja instituutioissa.

(2) Roomalaiskatolinen noudattaa edelleen uskoa siihen, että paavi on kirkon pää, seuraajana Simon Pietarille, jonka Jeesus Kristus nimitti 'kiveksi kirkonsa rakentamiseksi'. 'Hän on erehtymätön (koska Pyhä Henki kieltää hänet tekemästä virheitä) ja voisi hallita muita katolisia kirkkoja.(3) Roomalaiskatoliset uskovat, että inhimillinen syy voi osoittaa, että Jumala on olemassa. Kirkko opettaa, että ihmisen järjen kautta hän tietää, että Jumala on kaikkivaltias ja kaikki tietävä, ruumiiton, ääretön jne.

(4) Roomalaiskatoliset uskovat myös, että ihmisen älyllä ja jonkin verran avustavalla armolla hän kykenisi näkemään Jumalan olemuksen tulevalle ajalle.

Itä-ortodoksinen kirkko kannustaa roomalaiskatolisen uskomuksiin seuraavin tavoin:(1) Ortodoksiset ihmiset eivät yritä yhdistää uskoa ja järkeä, koska ne edistävät harhaoppiä ja vääriä oppeja. Tämä kirkko uskoo, että olisi parasta, jos Uusi testamentti säilytetään ja muutetaan millään tavalla. Kirkko pitää Jeesuksen varoitusta, jonka piti olla varovainen Hänen perinteisiin liittyvistä ihmisperinteistä. Vaikka ortodoksisuus pitää tieteen ja filosofian tervetulleena sitä, että uskova voi pystyä selittämään oman uskonsa, se ei tee mitään työtä tieteen tai logiikan käyttämiseksi osoittaakseen, mitä Kristus antoi ja jätti seuraajilleen, jotta he uskoisivat.

(2) Itä-ortodoksilla on korkein piispa, joka tunnetaan myös nimellä 'ensimmäinen tasa-arvoisten joukossa'. Korkeinta piispaa ei kuitenkaan pidetä erehtymättömänä kuten roomalaiskatolinen paavi, eikä sillä ole valtaa kaikkiin ortodoksisiin kirkoihin.

(3) Ortodoksisuus uskoo myös, että ellei Jumala ole puhunut sinulle, ihmisen syy ei voi tietää enemmän Jumalasta. Jumalan olemassaolo on luonnostaan ​​luonteenomaista ihmisluonteelle, ja siten ihmiset tietävät hänen olevan olemassa.

(4) Ortodoksinen kirkko uskoo myös, että pelastettu ihminen kykenisi näkemään Jumalan vain kirkastetussa Kristuksen lihassa. Ihminen ei voi eikä pystyisi näkemään Jumalan olemusta 'Tulevana aikana', koska edes jumalallinen armo ei antaisi ihmiselle niin mahtavaa voimaa.

Muita eroja ovat misien juhlimisessa käytetty kieli. Roomalaiskatoliset suosivat latinankielistä, kun taas ortodoksiset mieluummin äidinkieliä. Roomalaiskatolilaisilla on patsaita Ortodoksisuudessa on kuvakkeita . Roomalaiskatoliset pappi ei voi mennä naimisiin, kun ortodoksiset papit voivat mennä naimisiin ennen vihkimistä pappeiksi.

YHTEENVETO:

Roomalaiskatolinen kirkko kunnioittaa suuresti inhimillistä syytä, kun taas itä-ortodoksinen kirkko ei, koska se edistää harhaoppiä.

Roomalaiskatolinen: paavi on erehtymätön kirkon johtaja ja hänellä on valta hallita muita katolisia kirkkoja. Itä-ortodoksinen: korkein piispa, jota kutsutaan myös nimellä 'ensimmäinen tasa-arvoisten joukossa', on kirkon johtaja, mutta hän ei ole erehtymätön eikä hallitse muita ortodoksisia kirkkoja.

Roomalaiskatolisen usko inhimilliseen järkeen ja sen kykyyn tuntea Jumala on ristiriidassa itä-ortodoksien uskomuksen kanssa, että ellet Jumala koskaan puhu sinulle, et koskaan tiedä hänestä enempää.

Roomalaiskatolinen: ihmisen älyllisyydellä ja jonkin verran avustavalla armolla hän pystyy näkemään Jumalan olemuksen tulevalle ajalle. Itä-ortodoksit ovat eri mieltä tosiasia ettei mikään jumalallinen armo voisi koskaan antaa ihmiselle voimaa nähdä Jumalan ydin. Hän voi kuitenkin nähdä hänet Jeesuksen Kristuksen kirkastetussa lihassa.

Suosittu Viestiä

Ero ortennin ja eteläisen renessanssin välillä

Pohjoinen ja eteläinen renessanssi Pohjoista ja eteläistä renessanssia pidetään usein yhtenä mielenkiintoisimmista ja tärkeimmistä aikakausista Euroopassa

Ero HGH: n ja steroidien välillä

HGH vs Steroidit Steroidit ovat synteettisiä kemiallisia aineita, joilla on suuri samankaltaisuus mieshormonin testosteronin kanssa. Steroideja voidaan määrätä a

Ero 3D- ja 2D-kameroiden välillä

Kamerat tai yleisemmässä mielessä valokuvaus ovat nyt nykyaikaisen yhteiskunnan katkottua osaa, ja vuosien ajan olemme käyttäneet näitä laitteita kaikkien näkökohtien dokumentointiin

Ero kopioitujen ja subbedoitujen välillä

Kopioitu vs Subbed Elokuvien ja videoiden maailmassa materiaalit julkaistaan ​​usein maasta toiseen. Jotta voisimme kommunikoida laajemmalle joukolle

Ero ääneen ja ääneen

Ääni vs Ääni Kuulet usein sanat ääneen ja ääneen melkein missä tahansa. Monet ajattelevat, että ne ovat kahta synonyymistä sanaa, joita voidaan käyttää

Ero suunnitelman B ja toiminnan välillä

Ihmiset ovat käyttäneet tuhansien vuosien ajan kaikenlaisia ​​aineita, sekä luonnollisia että keinotekoisia, sairauksiensa parantamiseksi, hyvinvoinnin edistämiseksi ja hallitsemiseksi