Ero sitkeyden ja muovattavuuden välilläsitkeys vs. muovattavuus

Plastisuus ja muovattavuus ovat ominaisuudet metallit joilla on erityisiä ominaisuuksia. Se on sitkeys ja muovattavuusominaisuus, joka auttaa metalleja deformoitumaan.Sitkeyden sanotaan olevan materiaalin ominaisuus venyttää vahingoittumatta. Metallit, joilla on pallografiittia voi olla venytetty langoiksi. Esimerkki on kupari- lanka.Muovattavuuden sanotaan olevan materiaalin ominaisuus muodostaa muodonmuutos puristuksen aikana. Metallit, joilla on tempervalmis ominaisuus, voidaan rullata tai hakata levyiksi. Esimerkki on alumiinifolio.

Yksinkertaisemmilla sanoilla sitkeys tarkoittaa venymistä johtoihin ja taipuvuus tarkoittaa lyömistä levyihin,

Sitkeys tarkoittaa, että metalli voidaan vaihtaa toiseen muotoon vetämällä, puristamalla tai kiertämällä. Toisaalta muovattavuus tarkoittaa metallia
Voidaan vaihtaa toiseen muotoon lyömällä tai lyömällä sitä voimakkaasti.Sitkeys myös viittaa metallin kykyyn muuttaa muotoa vetojännityksessä. Muovattavuus tarkoittaa metallin kykyä muuttaa muotoa puristusjännityksessä.

Metallin sitkeys mitataan tarkastelemalla sen vetolujuutta. Vetolujuus tarkistaa, kuinka pitkälle metalli voi venyttää rikkoutumatta. Metallin muovattavuus mitataan tarkastelemalla kuinka paljon painetta se kestää murtumatta.

Taivutustesti on yleisesti käytetty testi metallin sitkeyden määrittämiseksi.
Kulta ja hopea ovat huippuluokan pallografiittivalmisteita ja taottavia metalleja.Molemmat muovattavuuden ja sitkeyden ominaisuudet eivät aina korreloi metalleissa. Esimerkiksi, kulta- on sekä tempervalkoinen että pallografiittinen ja lyijy on vain taipuvaa.

Yhteenveto

1. Sitkeys ja muovattavuusominaisuudet auttavat metalleja deformoitumaan.
2. Sitkeyden voidaan sanoa olevan materiaalin ominaisuus venyttää vahingoittumatta. Muovattavuuden voidaan sanoa olevan materiaalin ominaisuus muodonmuutoksesta puristuksen aikana.
3. Sitkeys viittaa myös metallin kykyyn muuttaa muotoa vetojännityksessä. Muovattavuus tarkoittaa metallin kykyä muuttaa muotoa puristusjännityksessä.
4. Metallin sitkeys mitataan tarkastelemalla sen vetolujuutta. Taivutustesti on yleisesti käytetty testi metallin sitkeyden määrittämiseksi.
5. Metallin muovattavuus mitataan tarkastelemalla kuinka paljon painetta se kestää murtumatta.
6. Metallit, joilla on sitkeyttä, voidaan venyttää langoiksi. Metallit, joilla on tempervalmis ominaisuus, voidaan rullata tai hakata levyiksi.

Suosittu Viestiä

Ero ohjelmiston ja sovelluksen välillä

Ohjelmisto vs sovellusohjelmisto on kaikkea kattava termi, jota käytetään toisin kuin laitteistot, jotka ovat tietokoneen konkreettisia komponentteja. Niin

Hirven ja hirven ero

Hirvi vs. hirvi Koska osa samaa peuraperhettä on useimpien ihmisten vaikea tunnistaa hirvi tyypillisestä hirvestä. Ja koska hirvi on suurin

Ero adenoviruksen ja retroviruksen välillä

Adenovirus- ja retrovirusviruksia pidetään olemassaolomme haittana. Tämä johtuu siitä, että virusten tiedetään tuhoavan kokonaisia ​​yhteisöjä tai

Ero uros- ja naaraskoirien välillä

Uros- ja naaraskoirat Uros- ja naaraskoirien välillä on ero, vaikka saatat yllättyä huomatessasi, että huhutut erot eivät ole

Ero positiivisen ja normatiivisen taloustieteen välillä

Positiivinen vs. normatiivinen taloustiede Normatiivinen taloustiede käsittelee lähinnä talouden arvopäätöksiä. Tämä taloustiede tarkastelee lähinnä mitä erinomaista taloutta

Ero ilmastointilaitteen ja LVI: n välillä

AHU vs LVI Mitä ovat ilmastointilaite ja LVI? Ilmankäsittelylaite on laite, jota käytetään ilman kiertoon. LVI on lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi