Ero diakoni ja pappi

Diakoni vs PriestRoomalaiskatolisella, itäkatolaisella, itäisen ja itäisen ortodoksisen, anglikaanisen, assyrialaisen, vanhan ja itsenäisen katolisen kirkon ja luterilaisilla kirkoilla on kolme pyhää käskyä, jotka viittaavat tiettyjen henkilöiden vihkimiseen palvelukseen.
Nämä kirkot pitävät vihkimistä sakramenttina, ja vain piispa, jota pidetään uskon opettajana ja perinteen kantajana, josta Pyhä Henki virtaa muualle seurakunnalle, voidaan antaa.
Piispa on korkein Pyhistä ritarikunnista, ja häntä pidetään nykypäivän apostolina. Paavi, kardinaalit ja arkkipiispat ovat eräänlaisia ​​piispoja, jotka voivat juhlia kaikkia sakramentteja. Piispa johtaa hiippakuntaa, joka koostuu pappien johtamista seurakunnista.
Pappi on toiseksi korkein pyhistä järjestyksistä. Hän avustaa piispaa ja voi suorittaa sakramentteja lukuun ottamatta Pyhiä käskyjä. Pappi voi viettää messua ja eukaristiaa, parannuksen, sairaan voitelun, kasteen ja avioliiton sakramentteja.
Papit ovat olleet olemassa muinaisista ajoista lähtien, ja vaikka nykyään pappiksi tuleminen on henkilökohtainen valinta, ennen kuin se periytyi ja siirtyi perheisiin. He suorittavat kaikki uskonnon pyhät rituaalit ja toimivat välittäjänä ihmisten ja Jumalan välillä.
On monia vaatimuksia, ennen kuin hänestä voi tulla pappi. Yksi on se, että hänen on oltava selibaatti, ja vaikka jotkut itä- ja ortodoksikirkot hyväksyvät naimisissa olevat miehet pappeuteen, vihkimisen jälkeen he eivät voi mennä naimisiin, vaikka olisikin leski.
Diakoni on toisaalta kolmas Pyhistä järjestyksistä. Diakonit voivat toimia kirkkona toimihenkilöinä tai maallikkona. Se on viimeinen askel kohti vihkimistä tulla pappiksi. Ennen Vatikaanin II kirkolliskokousta vain seminaristit vihittiin diakoneiksi.
Nykyään jopa ne, jotka eivät opiskele papeiksi, voidaan asettaa kirkon diakoneiksi. He auttavat pappia ja ovat heidän valvonnassaan, mutta raportoivat suoraan piispalle. Heidän velvollisuudet Tähän sisältyy evankeliumin julistaminen misen aikana, pyhän ehtoollisen palveleminen ja palveleminen seurakunnan jäsenille.
Toisin kuin papit, he eivät voi suorittaa pyhiä sakramentteja, mutta ne auttavat papia heidän tehtävissään. Sisään kirkko palvelut, joihin ei liity messun juhlimista, diakonit voivat johtaa.Yhteenveto:

1. pappi on roomalaiskatolisten, itäisten ja ortodoksisten kristillisten kirkkojen toiseksi korkein pyhien käskyjen joukossa, kun taas diakoni on kolmas pyhien käskyjen joukosta.
2.Pappi voi viettää messua ja kaikkia sakramentteja Pyhää järjestystä lukuun ottamatta, kun taas diakoni ei voi suorittaa mitään sakramenteista, mutta he voivat johtaa palveluita, joihin ei liity messun juhlimista.
3.Pappi ei saa koskaan mennä naimisiin, kun naimisissa olevasta miehestä voi tulla diakoni, mutta hänen odotetaan olevan selibaatti, kun hän on leski.
4.Edellä Vatikaanin II kirkolliskokousta vain pappeuden ehdokkaista voi tulla diakoneita, mutta nykyään jopa diakonit voivat olla ne, jotka eivät ole seministeja.
5.Papit ovat piispan ja paavin avustajia, kun taas diakonit ovat kirkon ja piispojen palvelijoita.Suosittu Viestiä

Ero DML: n ja DDL: n välillä

DML vs. DDL Data Manipulation Language (tunnetaan myös nimellä DML) on tietokonekieliperhe. Tietokoneohjelmat ja / tai tietokannan käyttäjät käyttävät niitä

George Washington: Hänen viimeiset päivänsä

Juhlajoukot olivat tervehtineet George Washingtonia monta kertaa, kun hän matkusti pääkaupunkiin ja sieltä pois. Silti tänä raikkaana, kirkkaana maaliskuun aamuna hän

Ero analogisen virittimen ja digitaalisen virittimen välillä

Analoginen viritin vs Digitaaliviritin-virittimet ovat osia laitteista, kuten televisioista, jotka vastaanottavat ja purkavat signaalin lähteestä, kuten radiosignaaleista tai kaapeliyhtiöltä.Eheytys ja muoto

Eheytys vs. muoto Eheytys (tunnetaan myös nimellä eheytys tai levyn eheytys) on prosessi, jolla järjestelmä vähentää sirpaloitumisen määrää

Ero dynastian ja imperiumin välillä

Tarve hallita ja hallita on ollut muinaisista ajoista lähtien yhteiskunnissa erittäin tärkeä, mikä johti imperiumien, valtakuntien ja dynastioiden muodostumiseen

Ero shia- ja sunni-moskeijoiden välillä

Shia vs sunni moskeijat Kaikki maailman moskeijat ovat samanlaisia, ja niiden sisätiloissa ja ulkotiloissa on tuskin havaittavia eroja. Kaikissa moskeijoissa on pitkä sali