Ero katolisen ja baptistin välillä

Katolinen vs. baptistiIhmiset sekoittuvat usein uskonnollisten ryhmien välillä katolinen ja baptisti. Näillä kahdella uskonnolla on kuitenkin hyvin yhteinen käsitys, että molemmilla on usko Jeesuksessa Kristuksessa. Erot ovat kuitenkin joissakin kullekin uskonnolle omistetuissa erityispiirteissä.

Baptistit ovat itse asiassa ryhmä, joka uskoo ”uskovien kasteeseen” Jeesuksen kautta. He ovat ihmisiä, jotka ovat aikuisia uskovia Kristukseen. Tässä suhteessa heillä on taipumus torjua katolisten oppi pikkulasten kasteesta. Tämän uskotaan olevan totta, koska heidän mielestään vain aikuiset, jotka pystyvät ymmärtämään paremmin elämää ja syntiä, voivat todella luottaa Jeesukseen. Tämän väitteen tueksi on monia muita perusteita. Ensinnäkin he väittävät, että Raamatussa ei ole kohtaa, jossa mainitaan pikkulasten kaste. Toiseksi kasteen on sisällettävä ruumiin upottaminen veteen. Lopuksi Raamatussa todetaan, että kaste voidaan antaa vain niille, jotka voivat uskoa. Kaikista näistä syistä Anabaptistit syntyivät , varsinkin varhaiskeskiajalla, tulossa kristityiksi, joilla on ollut kastettiin uudelleen aikuisikäänsä. Nämä ihmiset ovat samat kuin baptistit. Keskeisenä vakaumuksena baptistikirkko keskittyy uskoonsa Jeesukseen Kristukseen ainoana asiana, joka voi tuottaa pelastuksen.Toisaalta 'katolinen' on yleisempi termi. Mutta tarkemmin sanottuna se on sama uskonnollisen ryhmän kanssa, jonka maailma tuntee roomalaiskatolisena kirkkona. Se on epäilemättä suurin uskonnollinen ryhmä, joka on koskaan muodostunut siitä lähtien, kun Jeesus ”käveli” planeetalla. Sen keskeinen painopiste on pelastuksessa sellaisten tekojen kautta, joissa ihminen voidaan myös pelastaa paitsi uskon kautta myös käymällä sakramenteissa, joihin kuuluvat pikkulasten kaste, ehtoollinen ja monet muut.Toinen ero näiden kahden ryhmän välillä on skenaario elämästä kuoleman jälkeen. Roomalaiskatoliset vaativat, että sielu voidaan viedä puhdistamoon, paitsi että se vain repeytyy selvästi taivaan ja maan välillä. Jälkimmäisen uskotaan olevan totta baptistien mukaan, ja tämä sulkee pois puhdistamon. Lisäksi entinen uskoo rukoilemaan Marian ja pyhien välityksellä. Päinvastoin, baptistit uskovat rukoilevan yksin Jeesusta Kristusta. Kaikkien näiden lisäksi EU: ssa on vielä monia muita eroja uskomukset että molemmilla ryhmillä on. Mutta yhteenvetona:

1. Roomalaiskatolinen on suurin nykyisin tiedossa oleva kirkko verrattuna pienempään baptistikirkkoon.
2. Baptistikirkon keskeinen painopiste on pelastus pelkästään uskon kautta Jumalaan, kun taas katolilaiset uskovat samaan plus uskoon pyhiin sakramentteihin kuin tapaan pelastukseen.
3. Katolilaiset uskovat pikkulasten kasteeseen, kun taas baptistit uskovat vain aikuisten kasteeseen tai ainakin johonkin, joka osaa jo uskoa.

Suosittu Viestiä

Ero stockpotin ja hollantilaisen uunin välillä

Oleellinen ero varastopotin ja hollantilaisen uunin välillä on materiaalissa, jota käytetään näiden astioiden valmistamiseen. Varastopotti ja hollantilainen uuni

Missionary Ridge on nyt viihtyisä naapurusto, jossa on tykkipuutarhan koristeitaUpeat näkymät alla olevaan kaupunkiin loivat kiinteistöjen bonanza

Ero sulautetun järjestelmän ja VLSI: n välillä

Sulautettu järjestelmä vs VLSI Sulautettu järjestelmä on termi, jota käytetään kaikissa tietojenkäsittelyjärjestelmissä, joita käytetään rajoitetun tai erikoistuneen tehtävän suorittamiseen. Toisin kuin yleiskäyttöön

Cnidosyytin ja Nematocystin välinen ero

Johdanto Cnidosyyttiä kutsutaan myös cnidoblastiksi tai nematosyytiksi. Cnidosyytti on räjähtävä solu, jonka sisällä on jättimäinen eritysorganelli (elin)

Ero kirjanpidon ja taloushallinnon välilläLaskentatoimi vs. taloushallinto Taloushallinto on suhteellisen uusi kirjanpidon ala, joka hoitaa tietyn henkilön, yrityksen, taloutta

Ero globaalin ja kansainvälisen välillä

Globaalit vs. kansainväliset maat ovat itsenäisiä valtioita, joilla on tietyt maantieteelliset alueet ja joilla on erilliset kulttuurit, kielet ja ihmiset. He ovat