Ero teeman ja aiheen välillä

Sekä termeillä teema että aihe on ainutlaatuinen ja riippumaton rooli kirjoituksessa. Teema viittaa yleensä kirjallisesti välitettyyn keskeiseen ajatukseen tai käsitykseen. Aihe on aihe, jota käsitellään tai esitetään kirjallisesti. Aiheilla on selitys siitä, mistä tarina on kyse, kun taas teemat selittävät syyn, miksi se on kirjoitettu. Nämä kaksi termiä voivat olla hämmentäviä etenkin opiskelijoille, kun opettaja pyytää heitä kirjoittamaan esseitä tietyn teeman perusteella tietyn aiheen kanssa. Monien mielestä näitä kahta termiä tulisi käyttää keskenään, mutta tosiasia on, että ne ovat kaksi täysin erilaista käsitettä, joita käytetään kirjallisesti.Mikä on teema?

Kirjoitteen teema on käytettyjen sanojen välityksellä välitettävä tärkein merkitys tai käsitys. Kaikilla kirjoitusmuodoilla (blogeilla, runoilla, esseillä) on oltava teema. Teemat jaetaan edelleen kahteen; pienet ja suuret teemat. Molemmat tyypit voidaan sisällyttää kirjoitukseen. Kirjoittajat eivät ole listanneet tai mainitse teemoja, lukijan on pääteltävä teemat. Teema voidaan ymmärtää vasta, kun on lukenut koko teoksen.Teemalla on kaksi alajakoa; a konsepti ja lausunnon. Käsite on se, joka on ehdollinen lukijoille, kun taas kirjoittaja kuvittelee lausunnon. Teemat heijastavat kirjoittajien ja lukijoiden henkilökohtaisia ​​näkemyksiä, koska kaikkien käsitys tietystä teemasta eroaa toisesta.Esityksen sisältö ja pääaihe liittyvät läheisesti teemaan. Tärkein viesti, jonka kirjailija haluaa välittää yleisölle, liittyy läheisesti sen teemaan eikä aiheeseen. Jotta kirjoitus olisi johdonmukaista, useimmat kirjailijat valitsevat tietyn tyylilajin kerätäkseen fanikunnan. Siksi, kun useimmat ihmiset haluavat saada käsityksen siitä, mistä romaanissa on kyse, he eivät palaa aiheeseen, he etsivät romaanin teemaa saadakseen selkeän käsityksen siitä, mitä kirjailija haluaa välittää. Teema ei rajoitu vain tekstiin, vaan se voi ilmetä myös esimerkiksi musiikissa ja tanssissa.

Mikä on aihe?

Aihe on keskustelu kirjoituksessa, joka selittää selvästi, mistä kirjoituksessa puhutaan. Ne on helppo määrittää, ja kirjoittajat käyttävät niitä selittäessään kirjallisen materiaalinsa yleistä aihetta. Aihe mainitaan hyvin minkä tahansa akateemisen kirjeen alussa. Ilman hyvin määriteltyä aihetta on vaikea tietää, mistä kirjoituksessa puhutaan. Hyvä aihe auttaa kirjailijaa koottamaan ajatuksensa ja auttamaan häntä luomaan hyvin kirjoitettua ja organisoitua teosta. Aihe on selvä ja se selventää kirjan tai minkä tahansa akateemisen tutkimuksen pääkohtaa.Jotta joku keksii hyvän aiheen, jokaisen kirjailijan tulisi varmistaa, että hän keksii jotain mielenkiintoista ja merkityksellistä kohdeyleisölleen. Heidän valitsemansa aiheen tulisi olla ajankohtainen ja merkittävä. Jos kirjailija päättää kirjoittaa vakuuttavan käsikirjoituksen, heidän aiheensa pitäisi olla jonkin verran kiistanalainen. Aiheet tulisi tutkia hyvin lukijoiden harhaanjohtamisen välttämiseksi.

Erot teeman ja aiheen välillä

  1. Määritelmä

Aihe on tärkein viestin välittämä viesti, kun taas aihe on tärkein kirjallisesti selitettävä aihe.

  1. Selitys

Teema selittää ajatusten polun, kun taas aihe selittää hahmot

  1. KuvausTeema selventää, miksi tietty käsikirjoitus on kirjoitettu, kun taas aihe selittää, mistä käsikirjoitus on kyse.

  1. Henkilöllisyystodistus

Teemaa ei ole kuvattu selkeästi kirjoituksessa, mutta aihe kirjoitetaan jokaisen kirjoituksen alkuun

  1. Tarkkuus

Aihe heijastaa mielipidettä, kun taas aihe heijastaa aihetta

  1. Soveltamisala

Aihe on yleinen, kun taas aihe on hyvin spesifinen

  1. Kuljetus

Teemaa ei ole ilmoitettu; se on implisiittinen, kun taas aihe on selvästi mainittu. Aikooko kirjoittajat kertoa teemat hyvin harvoin.

Teema vs. aihe: Vertailukaavio

Yhteenveto aiheesta vs. aihe

Teema ja aihe liittyvät läheisesti toisiinsa. Vaikka ne eivät ole keskenään vaihdettavissa, ei voida piirtää selkeää viivaa, joka erottaa teeman muodosta aiheen. Esimerkiksi tasa-arvo voi olla vaalien teema, mutta se voi olla myös akateemisen tutkimuksen aihe.

Teema on yleinen, ja se voi vaihdella henkilöstä toiseen riippuen yksilön käsityksestä. Siksi teema on enimmäkseen epäsuora.

Aihe on spesifinen ja se näkyy minkä tahansa kirjoituksen alussa. Se sanotaan aina sanoin

Sekä teema että aihe yhdenmukaistavat lukijoiden ajattelutavan, jotta lukija ymmärtää, mitä kirjoittaja yrittää välittää.

Aihe ja aihe auttavat myös kirjoittajaa etenemään hyvin liian yleisestä ja kaventumisesta tiettyyn asiaan, jonka avulla he voivat kirjoittaa luettavaa materiaalia. Ne auttavat olemaan vakuuttavia sekä kiehtovat ja viihdyttävät lukijaa.

Suosittu Viestiä

Ero pääministerin ja valinnan välillä

Naudanliha on maailman eniten kulutettu eläintuote. Siksi se luokitellaan ja hinnoitellaan eri tavoin vähärasvaisen lihan ja

Ero enkeleiden ja demonien välillä

Enkelit vs. demonit Ensimmäinen kysymys, jonka voisi kysyä, onko enkeleitä ja demoneja olemassa. Enkelit ja demonit ovat olleet osa melkein kaikkia uskontoja

Rip Fordin riskialtis Ranger Raid

Teksasin lainkäyttöalueella uupunut John Salmon 'Rip' Fordin Rangers ja heidän intialaiset liittolaisensa ajoivat Comancherian sydämeen keväällä 1858.

Ero kurin ja rangaistuksen välillä

Kuri vs. rangaistus Mikä tahansa järkevä yhteiskunta kaipaa lakia ja järjestystä. On luonnollista, että joukko ihmisiä, jotka elivät alun perin anarkian olosuhteissa, pitäisi etsiä

Ero nousevan ja laskevan välillä

Sanoja nouseva ja laskeva käytetään kuvaamaan numeroiden tai mittausten järjestystä niiden kasvaessa tai pienentyessä. Tilaaminen on suhteessa

Ero NPV: n ja XNPV: n välillä

NPV vs. XNPV: mikä on sopivampi? Termit NPV ja XNPV ovat tuttuja kaikille kirjanpitäjille tai ohjelmistolaskentataulukon harrastajille. NPV ja XNPV ovat molemmat